Posted by Elijah May | Uncategorized

Een kwart van de zonnepanelen die in Nederland op de daken liggen, liggen op daken van agrarische bedrijven. Deze bedrijven zijn eigenlijk de motor van de Nederlandse zonnepanelensector. Dit is ook niet gek; deze bedrijven hebben vaak grote daken en weinig schaduwinval. Om ervoor te zorgen dat nog meer agrarische bedrijven overstappen op zonne-energie, zijn er speciale zonnepanelen en subsidies. www.zonnepanelengids.com geeft uitleg over de combinatie van de agrarische sector en zonnepanelen

 

Ammoniak bestendige zonnepanelen

Boerenbedrijven, en dan met name de veesector, heeft veel te maken met de uitstoot van ammoniak. Laat dit nou net een stof zijn die zonnepanelen aantasten. Omdat agrarische bedrijven juist zo geschikt zijn voor zonnepanelen, zijn er speciale zonnepanelen gemaakt, die ammoniak bestendig zijn. Als de zonnepanelen in aanraking komen met ammoniak, is dit dus niet schadelijk.

 

Subsidie

Voor boerenbedrijven die zonnepanelen willen aanschaffen, zijn er twee subsidies voor zonnepanelen waar de bedrijven gebruik van kunnen maken:

  • ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ subsidie
  • SDE+ subsidie

 

Asbest eraf, zonnepanelen erop

Daken die asbest bevatten, zijn niet perse direct schadelijk voor de gezondheid. Echter als de asbest vrijkomt en personen hiermee in aanraking komen, kunnen deze personen levensgevaarlijke ziektes krijgen. De asbest kan vrijkomen als het dak bijvoorbeeld gesloopt wordt. Om te voorkomen dat asbest vrijkomt, probeert de overheid er voor te zorgen dat alle daken asbest vrijkomt.

 

In de agrarische sector stimuleert de overheid bedrijven om daken op asbest te laten controleren en vervolgens te laten verwijderen aan de hand van de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. De overheid heeft € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor deze subsidieregeling. Als een agrarisch bedrijf het asbest-dak laat vervangen voor een dak met zonnepanelen, dan kan de eigenaar € 4,50 per m² krijgen, met een maximum van € 15.000. Op deze manier wordt bijna de helft van de kosten van het vervangen van een dak bekostigd.

 

SDE+

Naast de ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ subsidie, kunnen agrarische bedrijven ook gebruik maken van SDE subsidie. Het SDE+ heeft voor het jaar 2016 € 8 miljard beschikbaar gesteld voor bedrijven en non-profit instellingen, om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren. De subsidie wordt in vier rondes verdeeld. De eerste € 4 miljard, wordt in de eerste rond verdeeld.

 

Belastingvoordeel

Behalve subsidies, kunnen bedrijven ook nog gebruik maken van belastingvoordeel. Agrariërs die zonnepanelen op hun dak hebben, kunnen namelijk gebruik maken van Energie Investeringsaftrek en de Kleinschaligheidsaftrek. Op deze manier is de investering in de zonnepanelen nog sneller terugverdient!

 

Bron: www.zonnepanelengids.com

You can leave a response, or trackback from own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published.