Posted by Elijah May | Uncategorized

In de meeste gevallen bestaan agrarische bedrijven uit familiebedrijven. Vaak zijn deze bedrijven al jaren bezig met de overdracht en is de opvolger al werkzaam binnen het bedrijf. Als het dan eindelijk tijd is om het stokje over te geven aan de jongere generatie is het belangrijk dat jullie alle afspraken duidelijk hebben. Zorg ervoor dat de afspraken goed zijn vastgelegd. Als dit niet het geval is, zie je vaak dat er problemen ontstaan, omdat er binnen een familie ook emotionele banden zijn. Het zal niet de eerste keer zijn dat de overname van een familiebedrijf er voor zorgt dat een familie daarna gebroken is. De grootste droom van de oudere generatie is toch dat de jongere generatie het bedrijf met succes wil voortzetten.

Zelfde doel

Het grotendeel van de agrarische bedrijven worden overgenomen door een familielid. In veel gevallen is het een zoon of dochter die het bedrijf wil runnen als zijn of haar ouders dit niet meer kunnen of willen. Soms zijn er meerdere kinderen in het bedrijf die graag het bedrijf zouden overnemen. Het is erg belangrijk dat alle partijen hetzelfde doel voor ogen hebben: Het succesvol voortzetten van het familiebedrijf.

Problemen

Tijdens een opvolging van een agrarisch bedrijf is het niet alleen belangrijk dat de financiering geregeld wordt, maar dat de sociale en emotionele zaken ook goed zitten. De problemen die kunnen ontstaan als dit niet het geval is, kunnen leiden tot het verbreken van de familieband. Soms zijn er meerdere partijen die het familiebedrijf willen runnen. Stel dat het binnen een gezin duidelijk is wie het bedrijf gaat voortzetten kunnen er alsnog problemen ontstaan over de toekomstplannen en tactieken die de opvolger heeft met het bedrijf. Je hebt toch te maken met verschillende karakters en verschillende ideeën.  Voor familieleden die het bedrijf niet gaan overnemen is het wel belangrijk om op de hoogte te zijn van de voortgang. Het is dus heel belangrijk dat je in zo’n situatie duidelijke afspraken met elkaar kunt maken en dit ook laat vastleggen.

Duidelijke afspraken

Nu zijn er een aantal projecten die helpen om samen als gezin een sterk team te worden en handvaten te ontwikkelen waardoor voornamelijk de communicatie een sterker punt wordt. Het alle belangrijkste wat er naar voren komt tijdens deze projecten is dat de communicatie voorop staat. Vaak wordt als tip gegeven om wekelijks met elkaar om tafel te gaan om dingen te bespreken zodat iedereen voor wie het van belang is op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen. Op deze manier zie je dat er weinig onduidelijk ontstaat waardoor er minder snel problemen ontwikkelen. Vaak is de opvolger al jaren werkzaam binnen het agrarische bedrijf alvorens de overname plaatsvindt. Ook dit is belangrijk om vroegtijdig vast te leggen.

Voor het vastleggen van belangrijke zaken voor de overname van het agrarische bedrijf kun je contact opnemen met VWZ notarissen Denekamp/Tubbergen. Een notaris kan samen met de partijen afspraken maken en bepaalde zaken vastleggen waar beide partijen achter staan. Zo voorkom je in de toekomst veel onduidelijkheid en frustraties binnen een familie.

You can leave a response, or trackback from own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published.